Автоматично управление на девиаторно осветление схема

автоматично управление на девиаторно осветление схема
Всяко от дистанционните управления на системата поддържа двупосочна комуникация с останалите модули и централния контролер, благодарение на което във всеки един момент разполага с информация за текущия статус на управляваните уреди и осветления. Размерите на тези модули са съобразени с всички съвременни стенни конзоли. При желание, към симулацията на присъствие може да бъде добавена промяна в позицията на избрани щори, включване на определени канали на мултимедията и озвучаването и др. Избраните дежурни осветления могат автоматично да се усилват до определен процент при наличие на движение в зоната. Обикновено за регулиране на яркостта на осветлението се използват димери, но Nanoleaf Bloom предлага да се използва за целта ключ. Сцената за общо изключване може да бъде организирана така, че да остави определения осветления включени (например в коридор и предверие) докато излезете от дома и да ги изключи със закъснение от няколко минути.


Това е доста по-сложен проект, тъй като независимо, че можете сами да си купите всички компоненти на системата за умно осветление, от гледна точка на безопасността е по-добре да се използват услугите на квалифициран електротехник, който знае как се работи с електрическата инсталация в дома. Ако говорим за базовите инвестиции, както споменахме умните лампи са съществено по-скъпи от обикновените LED крушки. Когато живеете в къща, към дежурното, обикновено се добавя и външното осветление пред входа или по алеята.
Сцени на осветление Готовите сцени на осветление са едно от големите удобства, осигурявани от системата. Те позволяват само за секунди да промените цялостния облик на дома с натискане на един бутон от дистанционно, стенен панел или стандартен ключ за осветление. Устройството умее да разпознава реч – чрез кодови фрази се включва или изключва осветлението. Както всяко друго осветление в дома, светодиодното (едноцветно или RGB) може да бъде плавно регулирано. За целта, използваните светодиодни ленти трябва да бъдат оборудвани с подходящи управляеми захранвания. Типичен пример са стълбищните осветления, маркиращи стъпалата и подхода към тях, осветленията в коридорите и при желание — едно от осветленията в дневната.

Похожие записи: